แทงบอลออนไลน์

แทงบอลออนไลน์

เด็ก ๆ เข้าใจคำศัพท์เป็นสัญลักษณ์ก่อนเรียนอ่าน

เด็ก ๆ เข้าใจคำศัพท์เป็นสัญลักษณ์ก่อนเรียนอ่าน

เด็กก่อนวัยเรียนหลายคนยอมรับคำพ้องความหมายสำหรับรูปภาพแต่ไม่ใช่สำหรับฉลากที่เป็นลายลักษณ์อักษร การศึกษาพบว่า เด็กก่อนวัยเรียนอ่านเป็นลายลักษณ์อักษรมากก่อนที่จะรู้วิธีอ่าน นักจิตวิทยา Rebecca Treiman จาก Washington University ใน St. Louis และเพื่อนร่วมงานของเธอกล่าวว่า เยาวชนที่งุ่มง่ามโดยการพิมพ์ squiggles...

Continue reading...